Schránka

Funkce schránka slouží uživateli pro zpracování, třídění a export libovolné rešerše ze systému. Při procházení katalogu sem může uživatel pomocí příslušných ikon vložit buď jednotlivý lístek či přes nabídky v navigační liště vybraný souvislý interval obrázků z určité skupiny, celou skupinu či celé písmeno.

Pořadí lístků ve schránce je možné libovolně upravovat (přesun jednotlivého lístku či souvislé řady lístků vpřed či vzad), implementována je též funkce „Seřadit jako katalog“, která celou schránku srovná dle jednotlivých částí katalogu (nejprve autorská část, pak odkazová analogicky jako při listování v celém katalogu) a pořadí lístků v nich.

Obsah schránky je možno exportovat, a to ve dvou základních variantách: jako jednotlivé soubory ve formátech JPG či PNG (obrázky) a TXT (texty), nebo souborně ve formátu RTF, v němž si uživatel danou rešerši může stáhnout v podobě editovatelného textového souboru.

Při výběru dat ke stažení si přitom uživatel může zvolit 3 úrovně kvality obrázku (cca 50 KiB soubor *.jpg, cca 100 KiB soubor *.jpg, cca 800 KiB soubor *.png).

Rozcestník