1. Pamatujte, že pracujete s naskenovaným lístkovým katalogem, ne s elektronickou databázi! Vyhledávání prohledává OCR přepisy původních kartotéčních lístků. Počítejte s tím, že největší množství chyb se v automatických přepisech lístků vyskytuje na začátku a na konci slov a zejména u velkých písmen. Doporučujeme prohlédnout si dostupné textové OCR přepisy, abyste získali přehled, jaký druh chyby se může pro vámi sledovaný dotaz vyskytnout, a zejména seznámit se s možnostmi formulace vyhledávacího dotazu.
  2. Hledáte-li články od konkrétní osoby, nebo o konkrétní osobě, procházejte lístky přednostně dle jejich původního řazení pomocí nabídky Katalog. Při procházení katalogu zkoušejte všechny možné varianty podoby daného jména (např. kombinaci Jan Neruda i Neruda, Jan).
  3. Hledáte-li konkrétní předmětové heslo, ověřte si nejprve, nebylo-li vyčleněno jako samostatný název skupiny. Teprve pokud heslo nebylo vyčleněno jako samostatné a nenalezli jste je ani při procházení Katalogu, lze vyzkoušet fulltextové vyhledávání. Pamatujte opět na variabilitu dotazu (mluva nebo řeč jevištní atd.).
  4. Ověřte si, zda byl vámi hledaný časopis či deník pro Divadelní bibliografii vůbec excerpován.
  5. Pokud Divadelní bibliografie pokrývá vaše téma jen z části, doporučujeme využít i jiné obdobně zaměřené zdroje. Pokud vás zajímá téma, které přesahuje tematický záběr Divadelní bibliografie, vyzkoušejte vyhledávat i v jiných oborových bibliografiích v rámci ČR. Pro období po roce 1945 lze odkázat např. na:
    • Bibliografický katalog ČSR. Články v českých časopisech. Praha: Státní knihovna ČSR – Národní knihovna, 1956–1960 a Bibliografický katalog ČSSR, resp. ČSFR. Články v českých časopisech. Praha: Panorama, 1960–1990.
    • Divadelní ústav 1959–2009. Praha: Divadelní ústav, 2009.

Rozcestník