Divadelní bibliografie 1851–1990

Vítejte na stránkách Divadelní bibliografie 1851–1990, největší oborové bibliografie v ČR. Původní lístková kartotéka obsahuje cca 300 000 excerpt o článcích o českém divadle a příbuzných disciplínách (literatuře, hudbě aj.) v odborných publikacích a periodickém tisku (výběrová excerpce). Seznam excerpovaných titulů je ke stažení zde.

Z důvodu změny velikosti normovaného katalogizačního lístku byla kartotéka rozdělena do dvou katalogů. Zatím byl naskenován první katalog se záznamy do roku 1960.

Od září 1996 je oborová divadelní bibliografie realizována v elektronické podobě. Tato databáze je dostupná v rámci Virtuální studovny IDU na stránce Bibliografie Divadelního ústavu a obsahuje kromě denního tisku i zpětně excerpované záznamy některých odborných periodik a bibliografii k Prozatímnímu a Národnímu divadlu. Přístup do databáze najdete ve Virtuální badatelně Divadelního ústavu.

Jakoukoli zpětnou vazbu: upozornění na chyby, připomínky, náměty, přání či případné pochvaly uvítáme na adrese bibliografie@idu.cz.